PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG MẦM NON CẨM HƯNG
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1Nguyễn Thị Hà25-36ThA 
2Nguyễn Thị Huyên25-36ThA+
3Nguyễn Thị Ngoan25-36ThB+
4Nguyễn Thị Huyền25-36ThB 
5Hoàng Thị Lan3-4TA+
6Đỗ Ánh Tuyết3-4TA 
7Hoàng Thị Anh3-4TB 
8Nguyễn Thị Thủy 873-4TB+
9Hoàng Thị Mai4-5TA+
10Nguyễn Thị Vân4-5TA2+
11Nguyễn Thị Lan Anh4-5TB+
12Nguyễn Thị Hiền4-5TC+
13Trần Thị Năm4-5TD+
14Nguyễn Thị Thủy 884-5TD 
15Nguyễn Thị Lan4-5TE+
16Hoàng Thị Thúy5-6TA+
17Trần Thị Bích Ngà5-6TA+
18Phạm Thị Hưng5-6TB+
19Nguyễn Thị Chiên5-6TB 
20Hoàng Thị Hà5-6TC+
21Nguyễn Thị Băng5-6TC